Edukacja Informatyka specjalność grafika komputerowa

ul. Krakowska 56-62
Wrocław
tel. 071/37 72 100-101
fax 071/37 72 107

Strona główna >> Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja na I semestr studiów, w ramach kierunku zamawianego została zakończona.

Zapisy na I semestr kierunku zamawianego odbywały się do końca września 2011 r. Studentem studiów I stopnia mogła zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Obecnie prowadzony będzie nabór na studia informatyczne w tradycyjnym trybie. Zapraszamy serdecznie.


Pierwszym etapem rekrutacji na studia w WSZ Edukacja jest rejestracja elektroniczna, przy pomocy formularz na stronie: https://student.edukacja.wroc.pl/rekrutacja/

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie):

  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę)
  • kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej
  • 3 fotografie kolorowe, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • wpisowe (dowód wpłaty)

Przyjęcie na studia - podstawowe warunki rekrutacji na studia:
  • postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o przedstawione dokumenty
  • kolejność zgłoszeń


Biuro Rekrutacji
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62,
budynek A, pok. 115, I piętro
tel.: 071 37 72 116-117,
fax: 071 37-72-107,
e-mail: rekrutacja@edukacja.wroc.pl


Osoby przyjęte na studia otrzymują pisemną decyzję o przyjęciu na studia i zawiadomienie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Do pobrania:


Regulamin rekrutacyjny 2010

Regulamin rekrutacyjny 2011