Edukacja Informatyka specjalność grafika komputerowa

ul. Krakowska 56-62
Wrocław
tel. 071/37 72 100-101
fax 071/37 72 107

Strona główna >> Stypendia

Stypendia

WSZ „Edukacja” przeznaczała co roku około 2 miliony złotych na stypendia. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z MENiS od najbliższego semestru kwota ta ulegnie znaczącemu zwiększeniu. Znacząca część z wynoszącej 4 miliony zł dotacji zostanie przekazana na stypendia dla 50 % najlepszych studentów specjalności Grafika komputerowa (do 900 zł miesięcznie). Dodatkowo każdy student kierunku zamawianego odbędzie płatny staż, w czasie którego otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1200 zł/miesiąc.

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób, które zakwalifikowały się do uzyskania stypendium naukowego w roku akademickim 2010/11.

Lista osób do pobrania w formacie .DOC

Oferowana przez Uczelnię pomoc materialna umożliwia kontynuowanie studiów oraz rozwijanie własnych zainteresowań. WSZ „Edukacja” jest Uczelnią równych szans. Uważamy, że każdy ma prawo do posiadania wyższego wykształcenia, niezależnie od wysokości dochodów. U nas nawet studenci, którym sytuacja materialna nie pozwoliłaby na podjęcie studiów, mają szansę zdobycia dyplomu renomowanej uczelni wyższej.


O przyznaniu stypendium na pierwszym semestrze kierunku zamawianego decyduje średnia ocen z egzaminu maturalnego. W kolejnych semestrach pomoc finansowa będzie przyznawana 50% studentów z najlepszymi wynikami sesji egzaminacyjnej.

Do pobrania:


Regulamin stypendialny 2010


Regulamin stypendialny 2011


Termin składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla studentów I roku studiów stacjonarnych, I stopnia, kierunek: Informatyka wyznaczono w dniach od 11.10.2010 do 25.10.2010 r. Szczegóły znajdują się poniżej, w pliku do pobrania.

Ogłoszenie odnośnie stypendiów w formacie DOC

17.10.2012.

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium naukowego (motywacyjnego) dostępne są w dziekanacie Uczelni, zapraszamy do pobrania i wypełnienia wniosków do dnia 25.10.2012r.