Edukacja Informatyka specjalność grafika komputerowa

ul. Krakowska 56-62
Wrocław
tel. 071/37 72 100-101
fax 071/37 72 107

Strona główna >> Aktualności

Zaproszenie do składania ofert 2012-11-06

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" jako beneficjent studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (projekt nt. "Informatyka w Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu" nr UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00)

Konkurs - wykładowcy 2012-11-06

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" jako beneficjent studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (projekt nt. "Informatyka w Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu" nr UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00) informuje, że w wyznaczonym terminie, tj. do 20 listopada 2012 r., nie wpłynęła żadna oferta na prowadzenie wykładów zawodowych w zakresie szeroko pojętej grafiki komputerowej dla studentów II i III roku studiów.

Ogłoszenie stypendialne 2012-10-17

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium naukowego (motywacyjnego) dostępne są w dziekanacie Uczelni.