Edukacja Informatyka specjalność grafika komputerowa

ul. Krakowska 56-62
Wrocław
tel. 071/37 72 100-101
fax 071/37 72 107

Strona główna >> Aktualności

WSZ "Edukacja" wśród wizytówek polskiej nauki! 2013-10-07

Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu uzyskał kategorię naukową B i uplasował się na pierwszym miejscu we Wrocławiu oraz ósmym miejscu w kraju wśród wydziałów zarządzania szkół niepublicznych, w ramach oceny efektów czteroletniej działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) MNISW, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).

Rekrutacja przedłużona do 31 października 2013-09-30

Sześć kierunków studiów licencjackich, trzy kierunki studiów magisterskich i ponad 30 kierunków studiów podyplomowych. Tak przedstawia się bogata oferta WSZ "Edukacja" na rok akademicki 2013/14.

O technologiach informatycznych w WSZ Edukacja. Po konferencji 2013-09-25

W dniach 16-17 września 2013 odbyła się we Wrocławiu II Międzynarodowa Konferencja z cyklu Technologie Informatyczne i Komunikacyjne w Zarządzaniu a Konkurencyjność i Wzrost Gospodarczy w Rozwijających się Gospodarkach ICTM 2013 (Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2013), na temat: Ekonomiczne, Społeczne i Psychologiczne Aspekty Zastosowań Technologii Informacyjnej.