Edukacja Informatyka specjalność grafika komputerowa

ul. Krakowska 56-62
Wrocław
tel. 071/37 72 100-101
fax 071/37 72 107

Strona główna >> Aktualności >> OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2012-06-27

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Zarządzania 'Edukacja' we Wrocławiu projektu pt. 'Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu' nr UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe  i nauka, Działanie  4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie  4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

 

rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy

na przygotowanie i przeprowadzenie staży zawodowych dla studentów

 

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do 27.06.2012r. do godz. 12.00 ofertę złożyła jedna firma :

1.      PIT TRANSPORT Sp. z o.o.
ul. Braterska 6
53-015 Wrocław, Polska

 

W.w. firma złożyła ofertę zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym, spełniła określone  zapytaniem kryterium  i została zatwierdzona przez komisję do przeprowadzenia staży zgodnie ze złożonym przez tę firmę  formularzem ofertowym.

 

Uzasadnienie: Firma zaproponowała staż dla 2 studentów. Złożona oferta nie obejmuje staży dla wszystkich studentów II roku, w związku z powyższym komisja podjęła decyzję o rozpoczęciu  w dniu 28.06.2012r. kolejnej procedury zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie staży zawodowych dla studentów w ramach projektu nt. „Informatyka w Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu” nr UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00

 

Dokumenty dotyczące w.w. zapytania ofertowego dostępne są w Biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" przy ulicy Krakowskiej 56-62, budynek A, pok. 103.