Edukacja Informatyka specjalność grafika komputerowa

ul. Krakowska 56-62
Wrocław
tel. 071/37 72 100-101
fax 071/37 72 107

Strona główna >> Aktualności >> Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym 2012-06-13

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" jako beneficjent studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, postępując zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na:


przygotowanie i przeprowadzenie staży zawodowych dla studentów

 

na potrzeby realizacji projektu
pt.: „Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu”, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00.
 
 
Załączone poniżej  dokumenty  dostępne są w Biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" przy ulicy Krakowskiej 56-62, budynek A, pok. 103.

Osobą uprawnioną przez Uczelnię do kontaktu z Oferentami i udzielania dodatkowych informacji jest dr hab. Wojciech Bożejko, email: biuroI019@edukacja.wroc.pl,  tel. 603 672 142,  w dni robocze, z wyłączeniem sobót i niedziel, w godz. 9.00 – 16.00


Dokumenty:
1.    Zapytanie ofertowe
2.    Formularz ofertowy
3.    Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z zamawiającym i założycielem zamawiającego - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
4.    Wzór umowy wraz z załącznikami 1 , 2 i 3