Edukacja Informatyka specjalność grafika komputerowa

ul. Krakowska 56-62
Wrocław
tel. 071/37 72 100-101
fax 071/37 72 107

Strona główna >> Aktualności >> Informacja dla zakładów pracy

Informacja dla zakładów pracy 2012-09-03

Informujemy, że w wyniku licznych próśb od Zakładów Pracy, w których realizowane są aktualnie staże zawodowe dla naszych studentów kierunku Informatyka organizowanego w ramach projektu pt. 'Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu' - nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 udostępniamy poniżej wzór sprawozdania z realizacji i oceny stażu studenta.

Zakład Pracy może skorzystać ze stworzonego przez nas wzoru lub stworzyć dokument według własnych potrzeb pod warunkiem, że będzie on zawierał takie informacje jak:

·         imię i nazwisko stażysty

·         miejsce odbywania stażu

·         nazwa stanowiska pracy

·         okres stażu

·         zakresy zadań/ czynności zawodowych  wykonywanych przez stażystę

·         ocena stażu

·         podpis Opiekuna stażu

·         pieczęć Zakładu Pracy

·         podpis stażysty

 

Równocześnie przypominamy, że wypełnienie i dostarczenie powyższego dokumentu  jest warunkiem rozliczenia finansowego stażu.

 

Wzór sprawozdania  z realizacji i oceny stażu studenta – załącznik